Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên

Là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lâm nghiệp, chuyên sản xuất thương mại và dịch vụ giống cây lâm nghiệp. Với tầm nhìn nỗ lực trở thành doanh nghiệp cung cấp giống cây lâm nghiệp hàng đầu.

  • Liên hệ: Chăm sóc khách hàng
  • Phone: 0985989299
  • Email: tinnhanhak@gmail.com
  • Website: www.thaixuanbien.vn