CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP

Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam viện nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp cùng với công ty TNHH MTV Thái Xuân Biên đào tạo tập huấn công nghệ nhân giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

✔️✔️✔️Viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp là đơn vị nghiên cứu đầu ngành lâm nghiệp về ứng dụng công nghệ sinh học trong cải thiện giống cây trồng rừng, những năm qua các tiến bộ về nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã dần thay thế các cây giống lâm nghiệp cũ có chất lượng thấp

Đổi mới nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ: Đòn bẩy tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

Công nghệ là giải pháp trọng yếu để ngành lâm nghiệp phát triển nhanh và bền vững
An Khê 18/10/2023